Kwaliteit begint bij een team van mensen met kennis, ervaring en inzicht

Stasco Historie


Stasco is opgericht in 2000 als stichting op gebied van milieuonderzoek en behartigde een eigen milieu-laboratorium .Nu jaren later als B.V. kijken we terug op een leuke tijd met tevreden klanten en relaties. Door hard werken, eerlijk zaken doen en door de kwaliteit op de eerste plaats te zetten hebben we het marktgebied in Noord-Holland geheel naar ons toegetrokken. Momenteel zijn wij bezig om ook de meest zuidelijk gelegen provincie van ons land de voordelen van Stasco aan te bieden. Ons werk bestaat momenteel uit asbestonderzoek, projectbegleiding, directievoering maar hoofdzakelijk uit het inventariseren van asbest conform de huidige norm ( SC-540 ).De oprichters zijn reeds vanaf 1989 betrokken bij alle mogelijke takken binnen de asbestbranche en door dit voortdurend te actualiseren kan met enige trots gesproken worden van een onderneming met zeer veel kennis over asbest binnen de branche.Deze kennis delen wij dan ook graag vrijblijvend met onze relaties omdat wij denken dat duidelijkheid en samenwerking met onze relaties een veilige, betrouwbare maar vooral een betaalbare oplossing garandeerd. In ons klantenbestand tref je dan ook opdrachtgevers aan als : defensie, industie, makelaars, projectontwikkelaars, woningstichtingen, maar ook particulieren weten hun voordeel reeds te halen. Wij vinden dat een goed onderzoek begint bij kennis, inzicht en vooral ervaring in de asbestbranche. Als dat allemaal aanwezig is hoeft een goed onderzoek dus ook niet duur te worden want in nederland zijn de manuren eenmaal erg duurOnafhankelijkheid


Uw belang is ons belang. Stasco heeft zijn onafhankelijkheid en integriteit altijd zeer belangrijk gevonden.Dat was voor ons ook de rede om afstand te doen van het laboratorium. Bij ons treft u geen constructies aan die het "gedogen" onverenigbare activiteiten te combineren.Wij leveren onze monsters / luchtmetingen aan bij erkende laboratoria en zelfs daarbij wisselen wij regelmatig. Informatie uitwisselen is uitsluitend tussen opdrachtgever en Stasco en na schriftelijk verzoek van de opdrachtgever leveren wij uiteraard ook aan omschreven derden.Kwaliteit is betaalbaar


De door Stasco Environmental Research B.V. geleverde diensten voldoen geheel aan de actuele wet en regelgeving. Door snel en efficient te werken met zeer ervaren mensen en daarbij de contacten persoonlijk af te handelen kunnen wij in een brede structuur bijzonder kostenbesparend werken wat uiteindelijk een voordeel is voor u.Wij beheren een groot netwerk binnen de asbestwereld en daarom kunnen wij u alle benodigde onderzoeken, saneringen en projectbegleidingen aanbieden voor een lage prijs zonder onze onafhankelijkheid in het geding te brengen. Naast wat je kunt is het ook van belang wie je kent!!!

 

      Wat kunnen wij o.a. voor u doen:

  • Cursussen* DAV (asbestverwijderaars) DTA-A (Deskundig Toezichthouder Asbest) DTA-A (opfriscursus / examentraining) DIA (Asbestonderzoekers) ADK (Asbestdeskundigen) Asbestcalamiteiten Asbestherkenning DAA (Asbest acceptant SC-580)
  • Overige onderzoeken * Geluid akoestisch onderzoek industrielawaai wegverkeer geluidkaarten, geluidgezoneerde industrieterreinen horecalawaai analyses en bouwkundige advisering horecapanden bouwakoestiek meting geluidisolatie geluid arbo en trillingen.
  • Bodem* bodemonderzoek en bodemsanering volgens SIKB 1000, 2000 en 6000 nader / aanvullend bodemonderzoek onderzoek ondergrondse tanks (BOOT) Bsb (saneringsonderzoek) partijkeuring (AP04) volgens Besluit bodemkwaliteit, melding mobiel breken analyses infiltratieonderzoek waterparagraaf grondwateronderzoek.
  • Overig* archeologisch onderzoek flora en faunaonderzoek asbestonderzoek en -sanering in bodem energieconcepten en duurzame energie, asbestinventarisatie in gebouwen (SC-540) en asbestsanering (SC-530).
  • Overheden* beleidsondersteuning overheden milieuvergunningaanvraag industriele en agrarische bedrijven milieumelding industriele en agrarische bedrijven opstellen en implementeren milieuzorgsystemen
  • Aanbesteding en calculatie
  • Pax en Legionella onderzoeken.

    BEL: 0299 323 808 of gebruik ons contactformulier

 

twitterbutton.nl

>

free web stats
free web stats
Asbestinventariseren kan met een hoge kwaliteit en een lage prijs bij Stasco
 
Copyright © 2008 by Hans Leeuwerik | Created with PhotonFX Easy Website Pro.